Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden.

Pasningsforløbet slutter den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, hvis ikke andet er aftalt.

 

Bemærk at I som forældrer selv skal melde jeres barn til i den børnehave, som I ønsker.