Forældrebetaling

  • Der betales månedsvis forud i 11 mdr. Juli måned er betalingsfri.
  • En 48-timers plads koster 3000 kr/pr måned.
  • Der er også mulighed for opstart af en halv måned.
  • Beløbet er incl. Bleer, engangssvampe og cremer.
  • Betalingen foregår over betalingsservice og betalingsfristen er d. 5. i hver måned.
  • Mulighed for hel-og delvis friplads.
  • Søskenderabat