Tavshedspligt

Vi er underlagt tavshedspligt både, hvad angår forhold der gælder barnet og forældrernes private forhold.

I som forælder har en moralsk tavshedspligt for, hvad I eventuelt måtte se eller høre i Børnehuset.