Motoriske udfordringer

Hver anden onsdag i vinterhalvåret i vi i den lokale sportshal hvor vi udfordre børnene motorisk.

Sproglig udfoldelse

Vi arbejder med dialogisk læsning flere gange om ugen for at udfordre og styrke vores børns ordforråd.

Tæt på naturen

Vi bruger naturen omkring Farstrup by så ofte vi kan komme til det. Det er både skov, fjod, marker og stalde.

Børnehuset Farstrup, Staunvej 95, 9240 Nibe. Tlf 61462951