top of page

Evaluering af arbejdet med den skriftlige styrkede læreplan

Institutionens navn: Børnehuset

Dato for evaluering: Fredag d. 19/5 2023

 

Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige styrkede pædagogiske læreplan?

 • Vi laver månedlige aktivitetsplan, hvor vi kommer omkring alle læreplanstemaerne.

 • Vi har fornyligt revideret indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan, så den opfylder kriterierne for Den styrkede pædagogiske læreplan.

 • Vi evaluere læreplanen og de pædagogiske aktiviteter på vores personalemøder, dette er for at vi hele tiden er sikre på, at læreplanen og de pædagogiske aktiviteter passer til børnenes niveau og årstiderne.

 

Gav ændringerne i den skriftlige læreplan anledning til justeringer af læringsmiljøet?

Vi justere hele tiden læringsmiljøet ud fra årstiderne, da vi bruger uderummet som læringsrum, så meget som muligt.

Vi har justeret den skriftlige pædagogiske læreplan, så den afspejler den måde vi tilrettelægger læringsmiljøet i praksis.

Giv eksempler på hvordan der er arbejdet med de seks læreplanstemaer i praksis:

 1. Alsidig personlig udvikling

Øver selvhjulpenhed – Børnene øver sig i garderoben i at selv at kunne tage sit overtøj af og på. De yngste børn lære ved at kigge på de ældste børn.

Vente på tur – Dette øves når børnene de skal have vasket hænder inden måltiderne. Vente på de andre børn bliver færdige til vi skal på tur. Lære at vente på hinanden i de daglige fastlagte pædagogiske aktiviteter.

Legerelationer – De voksne hjælper børnene til at få nogle gode og sunde legerelationer med de andre børn i Børnehuset som f.eks. at øve i ikke tage legesager fra hinanden og lytte til hinanden. Vi lære børnene deres egne grænser og derved at kunne sige stop eller fra overfor de andre børn.

Holde fødselsdag – Når vi holder fødselsdag for barnet, lære vi børnene at det er fødselsdags barnet der er i centrum.

 

2. Social udvikling

At lege og være sammen – Vi lære børnene at være gode ved hinanden, ikke tage legetøjet fra hinanden og respektere de andres grænser.

At tage imod nye børn og voksne – vi inddrager børnene i opstarten af nye børn og voksne, ved at italesætte hvem barnet/den voksne er, hvad skal barnet og den voksne her i Børnehuset.

Øve bordmaner – lære børnene at bruge bestik til det varme mad og bruge pincetgrebet når barnet spiser rugbrød. Lære børnene at vente på tur, når de har spist op. Lære barnet at bede om mere mad og sige tak for mad.

Øve i garderoben – Børnene lærer af hinanden og hjælper hinanden i garderoben. Børnene kan selv finde deres overtøj i garderoben og ligge det på plads igen, når de har taget det af.

3. Kommunikation og sprog

Dialogisk læsning – Vi læser/fortæller bøger for børnene og får børnene til at sige forskellige ord, som farverne i bogen, tæller tingene i bogen. Spørger børnene om forskellige ord som de så gentager.

Rollemodeller – de voksne er rollemodeller for børnene, vi lære at tale pænt til hinanden og om andre.

Sanglege – børnene er medbestemmende i hvilke sange vi skal synge. Vi snakker om det vi synger og laver fagter dertil.

I garderoben – Vi lære barnet at bede om hjælp til f. eks. Sko eller jakke i garderoben, ved at sige ”vil du hjælpe mig”.

4. Krop, sanser og bevægelse

Motorik baner – vi laver motorik baner til børnene både inde i vores tumlerum og ude på legepladsen, her øves grov motorikken.

I vinter halvåret er vi i Farstrup hallen hver onsdag i lige uger, hvor vi bygger motorik baner, spiller med bolde, leger med hulahop ringe og faldskærm. Onsdage i ulige uger øver vi fin motorikken her i Børnehuset, hvor vi øver i at klippe med saks, vi tegne og maler både på papir, men også på hænder og fødder. Vi laver forskellige kreative ting med perler, hvor der øves i at sætte perler på en perleplade, sætte perler på en snor eller piberenser.

Børne massage – Vi lære børnene at berører hinandens kroppe med en blid massage. Børnene bliver bevidste om kroppen og sanserne.

Gåture – på vores gåture lære vi børnene at holde i hånd eller holde ved barnevognen. På gåturene bruger børnene mange af deres sanser. Vi snakker om de forskellige sanser som høre sansen, når vi kan høre fuglene pippe.

Kravle op og ned af stolene – de ældste børn som sidder på stole uden bøjle kravler selv op og ned af deres stole.

5. Natur, udeliv og science

Fra jord til bord – Vi har børnene med til at så forskellige grøntsager, som vi først har til forspiring inde og derefter sættes det ud. Vi planter agurk og tomater i vores drivhus, som børnene er med til at plukke og spise til frokost. Vi lægger kartofler og børnene er med til at grave dem op og skrælle dem hvorefter vi koger dem og spiser dem til frokost.

Krible krable - Børnene finder forskellige insekter når vi er udenfor. Dem kommer de i vores insektglas, hvor der er lup i, så bliver insekterne større når børnene kigger ned i glassene. Derved kan børnene bedre se de forskellige detaljer ved dyrene, som de 1000 ben på 1000 benet, krydset på korsedderkoppen og vingerne på fluen.

Vinter/sne – I vinter halvåret bruger vi også ude området meget. Når der er sne, tager vi ud og mærker og føler på sneen, vi snakker om at sneen smelter, når der bliver varmt. Vi tager noget sne med ind, som børnene kan følge med i når sneen smelter. Det kan også ses på snemanden ude på legepladsen, hvordan den bliver mindre og mindre og til sidst er helt væk.

6. Kultur, æstetik og fællesskab

Faste danske traditioner – Vi laver temaer omkring f.eks. påske, jul og fastelavn, hvor vi snakker om de forskellige traditioner og vi har lavet egne faste traditioner i Børnehuset.

 

Juletraditioner:

 • Vi pynter juletræ

 • Vi danser og synger omkring juletræet

 • Vi er til julegudstjeneste i kirken

 • Dialogisklæsning om julen

 • Aktiv julekalender ”op og hop”

 • Vi laver kreative julegaver til forældrene

 • Vi klipper og klistre julepynt

 • Vi julebager

Påske traditioner:

 • Dialogisklæsning om påsken

 • På påskeægsjagt

 • Klippe og klistre påskepynt

 • Lave påske dekorationer

 • Så karse og spiser det på vores mad.

 

Fastelavns traditioner

 • Dialogisklæsning om fastelavn

 • Klæder os ud

 • Slår katten af tønden

 • Laver fastelavnsris med forskellige klip og klistre ting

 

Halloween:

 • Vi laver græskar lygter

 • Laver klip og klistre ting

 

Hvilken dokumentations form har vi anvendt?

Vi tager billeder og videoer, som bliver delt med forældrene på en lukket Facebook gruppe og kommer i børnenes mapper, som børnene får, når de stopper i Børnehuset. Kreative projekter som børnene laver bliver hængt op i Børnehuset. Læreplanstemaer ”blomst/bobler” og evaluerings modeller hængt op på opslagstavlen ude i garderoden og lagt op på Børnehusets hjemmeside.

Vi evaluerer efter ”et læringsmiljø for alle børn” og smittemodellen samt lærings og miljø modellen

 

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan – hvordan sikrer vi at den forbliver relevant ift. den aktuelle børnegruppe?

Vi går den grundigt igennem og revidere i den på vores årlige pædagogiske dag. Vi vil også løbende kigge den igennem på vores personalemøder.

Hvordan inddrager vi forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Forældrebestyrelsen bliver inddraget i evaluering af den pædagogiske læreplan, ved at de får den til gennemlæsning og så snakke vi om den på næstkommende forældre bestyrelses møde. Den ligger også offentligt tilgængelig på Børnehusets hjemmeside.

Call 

123-456-7890 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page