top of page

Evaluering af arbejdet med den skriftlige styrkede læreplan

Institutionens navn: Børnehuset

Dato for evaluering: Fredag d. 14/5 2021

Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige styrkede pædagogiske læreplan?

 • Vi laver månedlige aktivitetsplan, hvor vi kommer omkring alle læreplanstemaerne.

 • Vi har fornyligt revideret indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan, så den opfylder kriterierne for Den styrkede pædagogiske læreplan.

 • Vi evaluere læreplanen og de pædagogiske aktiviteter på vores personalemøder, dette er for at vi hele tiden er sikre på, at læreplanen og de pædagogiske aktiviteter passer til børnenes niveau og årstiderne.

 

Gav ændringerne i den skriftlige læreplan anledning til justeringer af læringsmiljøet?

Vi justere hele tiden læringsmiljøet ud fra årstiderne, da vi bruger uderummet som læringsrum, så meget som muligt. Vi justerer også læringsmiljøet i forhold til Corona restriktionerne.

Vi har justeret den skriftlige pædagogiske læreplan, så den afspejler den måde vi tilrettelægger læringsmiljøet i praksis.

Giv eksempler på hvordan der er arbejdet med de seks læreplanstemaer i praksis:

 1. Alsidig personlig udvikling

  Øver selvhjulpenhed, italesættelse af venskab – at øve i ikke tage legesager fra hinanden, lytte til hinanden og vente på tur. Den voksen viser interesse for barnet – spørger ind til barnets oplevelser. Pottetræning, arbejder med følelser, øver at lege børnene imellem, være i centrum (holder fødselsdag og dialogisk læsning).

 2. Social udvikling

  Øver gode bordmanerer, at lege og være venner sammen, respekt for hinanden, hjælpe hinanden i garderoden, vente på tur (vaske hænder, i garderoden og på legetøj). At lytte til hinanden, holde i hånd.

 3. Kommunikation og sprog

  Dialogisk læsning, benævner ting og handlinger,at vi voksne er rollemodeler (snakker pænt til hinanden). Sanglege, gruppeopdeling med henblik på at gøre børnene til rollemoder for hinanden, øver at børnene sidder med bøger selv (bog kultur).

 4. Krop, sanser og bevægelse

  Motorik baner, tumlerum, sanse stimulering aktiviteter, sanglege, cykelture, gåture. Taler om kroppen, børne-massage, børne-yoga, at barnet selv kravler op på deres stole, bruger stigen op på puslebordet, selv tage tøj på og af.

 5. Natur, udeliv og science

       Bondegårdsbesøg (hjemme hos Elsebeth og 4-h-gården), dyrker grønsager ude på                         legepladsen, fra-jord-til-bord tema. Gå- og cykelture i lokal området, kriblekrable, kigge på           dyr under lup, dialogisk læsning omkring årstiderne. Respekt for dyrene, ikke smide affald i         naturen, snakke om dyrene, lave kreative projekter med ting fra naturen.

   6. Kultur, æstetik og fællesskab

       Påske- og julefrokost, julegudstjeneste i Farstrup kirke, danse om juletræ, kreative projekter         (f.eks. lave pynt til højtider og årstider). Bruge lokalområdet (snakke om landbrug), sanglege         med fagtebevægelse, sidde med bøger selv – bogkultur.

 

Hvilken dokumentationsform har vi anvendt?

Vi tager billeder og videoer, som bliver delt med forældrene på en lukket Facebook gruppe og kommer i børnenes mapper, som børnene får, når de stopper i børnehuset. Kreative projekter som børnene laver bliver hængt op i børnehuset. Læreplantemaer ”blomst/bobler” og evaluerings modeller hængt op på opslagstavlen ude i garderoden og lagt op på børnehusets hjemmeside.

 

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan – hvordan sikrer vi at den forbliver relevant ift. den aktuelle børnegruppe?

 

Vi går den grundigt igennem og revidere i den på vores årlige pædagogiske dag. Vi vil også løbende kigge den igennem på vores personalemøder.

 

Hvordan inddrager vi forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

 

Forældrebestyrelsen bliver inddraget i evaluering af den pædagogiske læreplan, ved at de får den til gennemlæsning og så snakke vi om den på næstkommende forældrebestyrelses møde.

Den er ligger også offentligt tilgængelig på børnehusets hjemmeside.

Call 

123-456-7890 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page