top of page

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om at børnene opbygger og udvikler deres selvfølelse og tør udfolde sig selv. Det er barnets mange potentialer der skal udvikles og ses som en helhed. Børn udvikler deres personlighed når de er i samspil med omgivelserne. De trives bedst når de har mulighed for at spejle sig i andre børn og voksne i et anerkendende og medlevende miljø. Et barn skal opleve sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder, succesoplevelser og med betydning for andre.

Eksempel: Når vi arbejder med dialogisk læsning er det i mindre grupper på tværs af alder. Her har vi fokus på at det enkelte barn tør udfolde sig selv og spejler sig i de andre børn og voksne. Igennem dialogisk læsning udvikler vi børnenes individuelle sprogforståelse samt forståelse af sig selv og omverden.

Eksempel: Når vi arbejder med gruppeopdeling som både er alders opdelte grupper eller mindre grupper på tværs af alder. I gruppeopdelingen arbejder vi med det enkelte barns selvtillid som danner grundstenen til barnets succesoplevelser.

bottom of page