top of page

Kultur, æstetik og fællesskaber

Pædagogiske overvejelser over, hvordan børn får mulighed for at praktisere deres egen kultur i deres hverdag, danner grundlag for, at børn i dagtilbud oplever at udforske og eksperimentere med forskellige kulturelle udtryksformer. Det er gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer – kunstnerisk, kulturelt, menneskeligt – at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder. Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis i dagtilbud, kan børn blive inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej.

Eksempel:

Påske: igennem læreplans temaet påske har vi lavet klippe/klister påskeæg som er med til at styrke børnene finmotorik. Vi har snakket om påske for at styrke deres kulturelle forståelse for hvad påske er. Vi er på påskeægs jagt, hvor børnene har været ude og lede efter påskeæg.

Jul: har vi været til gudstjeneste i den lokale kirke, hvor præsten lavede en rigtig god prædiken for børnene. Vi har lavet hånd og fod aftryk, lavet som snemænd, rensdyr og nisser. Vi har haft julekalenderen kroppen på toppen, hvor børnene lavede motorik øvelser hver dag. Vi var i køkkenet og bage pebernødder.  Vi har sunget mange julesange og danset om juletræet.

Fastelavn: har vi klippet masker, som børnene har været med til at tegne/male på. Været i skoven og hente grene til fastelavnsris. Vi har bagt chokolade boller, hvor børnene har trillet bollerne.  Afholdt fastelavns fest hvor vi slog katten af tønden og udklædning.

Fødselsdage: vi holder fødselsdag for hvert barn her i Børnehuset. Her bliver der pyntet op med flag på borde, i loftet og udenfor. Der bliver sunget fødselsdagssang for barnet og det får en gave af Børnehuset.

bottom of page