top of page

Pædagogiske læreplaner

Et læreplanstema skal altid ses i sammenhæng med det pædagogiske grundlag og de øvrige læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan.

Helhedsorienteret tilgang

Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i dagtilbud. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at sørge for, at arbejdet med læreplanstemaerne finder sted i pædagogiske læringsmiljøer, hvor temaerne fungerer sammenhængende.

Opdelingen i de seks læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Temaerne viser en bredde i forståelsen af, hvilke områder børn bør gøre sig erfaringer med.

Tværgående perspektiv

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal dagtilbuddet forholde sig til det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v.

Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

SPL_Læreplansblomt_2.png
bottom of page