top of page

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Eksempel: i hverdagen har vi mange aktiviteter hvor vi arbejde med sproget f.eks. dialogisk læsning, hvor børnene selv får lov til at udtrykke sig selv på deres sproglige niveau. Sang/sanglege hvor børnene styrker deres kropssprog gennem fagte sange og dans. I brugen af sprogkufferter bliver sproget visualiseret for børnene og der trænes mund motorik.

bottom of page