top of page

Social udvikling

Sociale kompetencer kan udvides og udvikles gennem hele livet, men i barndommen dannes basale sociale mønstre. Det sker gennem erfaringer med forskellige sociale processer såsom handlen og passivitet, ansvar og ansvarsfrihed, styrke og svaghed, magt og afmagt, nærhed og konflikt. Børn færdes mange forskellige steder – i dagtilbuddet, i hjemmet, i venners hjem og til fritidsaktiviteter – og de skal lære at manøvrere i forskellige kulturer og erfare de muligheder og betydninger, de hver især giver. Herigennem lærer børn at se og analysere forskellige sociale samspil, og de lærer at indgå i dem, forandre dem eller forlade dem.

Eksempel: på vores motoriske dage i den lokale idrætshal har vi særlig fokus på den sociale udvikling i forhold til at vente på tur, se hinanden, relationsdannelse og deltagelse i aktiviteterne.

Eksempel: igennem hverdagen i Børnehuset udvikler børnene venskaber og legefællesskaber. Børnene får mulighed for selv at danne nye legerelationer igennem den frie leg og vi lader børnene fortolke hinandens udtryk og kropssprog f.eks. i forbindelse med konflikter hvor det pædagogiske personale forholder sig passiv, men er klar til at gribe ind.

bottom of page