Udarbejdede læreplaner 

Sansestimulering

Dialogisk Læsning

Turdag

Selvhjulpenhed

Jul 2019

Børnehuset Farstrup, Staunvej 95, 9240 Nibe. Tlf 61462951