top of page

Sansestimulering

S: Sammenhæng

En børnegruppe bestående af børn i alderen 10 mdr. til næsten 3 år.

Vi ville gerne arbejde og bedrage til det enkelte barns erfaringsdannelse med deres sanser og berørings følelsen, samt erfaring med omverden – med fokus på forskellige konsistenser, temperaturer og materialer. Vi ville skabe et miljø, hvor vi kan give barnet tid til selv at kunne og lade barnet selv prøve sig frem, samt lade børnene lære af hinanden og os voksne.

Dertil arbejdede vi med det enkelte barnets ordforråd, idet at vi satte ord på barnets oplevelses og hvad det blev præsenteret for. Dertil gentog vi aktiviteterne flere gange for netop at bedrage til det enkelte barns indlæring og tryghed ved oplevelsen.

M: Mål

Målet var at arbejde med børnenes individuelle fornemmelse af deres egen krop, her iblandt deres personlige grænser, følelses af behag og ubehag samt følelsen af at røre forskellige materialer.

Hertil var vi beviste om at børn indtager livet bid for bid med krop og sanser, og derfor skabte vi aktiviteter, hvor børnene kunne være nysgerrige og få lov til at fordybe sig i at udforske nye ting. Vi ville støtte op omkring det enkelte barnets nysgerrighed og gå ind som rollemodeller i ikke at være bange for at afprøve nye ting. Vi forsøgte os på at skabe et rum, hvor barnet havde mulighed til at øve sig i koncentration og at holde fokus i ”stillesiddende aktiviteter”.      

T: Tiltag

Vi lavede aktiviteterne enten i samlede folk (hele børnegruppen) eller i mindre grupper. Dette skete ud fra en vurdering af både aktiviteten og det enkelte barns kunnen. I grupper kan børnene  f.eks. spejle sig i hinandens gåpåmod, gøren og nysgerrighed, samt at lære af hinanden i at gentage hinandens handlinger og sprog.    

Aktiviteter

  • Sansekasser. 6 forskellige ting med hver deres hårdhed og temperatur. Alle materialerne var nogle som børnene tidligere var blevet præsenteret for – enten i børnehuset eller hjemme. I par præsenterede vi børnene for alle kasserne, hvorefter vi sammen med børnene undersøgte materialerne i kasserne

  • Disko lys og afslapningsmusik i et mørklagt rum. Her mørkelagde vi et rum, hvor vi til afslappende musik tændte ”diskolys”. Her kunne opfordrende vi børnene til at lægge sig på gulvet, lytte til musikken og kigge på lysene med de forskellige farver.

  • Kartoffelmel i vand (slim)Blander man kartoffelmel med vand fås en slim konsistens. Dette præsenterede vi for børnene på deres pladser i køkkenet, hvor vi voksne ligeledes var deltagende i at undersøge og fornemme, hvordan slimet ændrede sig i forhold til, hvad vi gjorde med det.

  • Børnemassage (de ældste og mellem gr.) / berøring med massagebold (de yngste børn)Med de ældste børn og nogle fra mellemgruppen lavede vi børnemassage, hvor børnene blev sat sammen i par og på skift skulle massager/røre ved hinanden ud fra en historie og ”fagter”, som vi voksne fortalte og viste. Med de yngste og de mindste i ml. gr. præsenterede vi for dem massagebolde som vi trillede på deres rygge, arme og ben.

  • Smage af forskellige tingHer præsenterede vi børnene for enten 4 eller 5 forskellige madvare, hvor vi opfordrede børnene til at smage på dem og vi hertil snakkede om det.

  • Blodbassin Opdeling af børnegruppen i to, og derefter lade dem lege med de små plastik bolde i forholdsvis et badebassin og ”reden” nede i tumle-rummet.

  • Hånd og fodaftryk – til julepyntI december lavede vi snemænd og rensdyr med hjælp af aftryk af barnets hånd og fod.   

T: Tegn

I løbet af ”aktivitets perioden” holdt vi øje med det enkelte barns udvikling, om barnet eventuelt blev mere modigt, følte tryghed og om der var genkendelse. Samt hvordan hørigheden blandt børnene udviklede sig, om der blev skabt nye venskaber eller om eksisterende venskaber blev tættere. Vi holdt også øje med om/hvordan de mindre børn spejlede sig i de større børn og hvordan det bedrog til deres udvikling.

Efter ”aktivitets perioden” ønsker vi at kunne se at børnene er mere kropsbevidste/bevidst om deres egen grænser, tryghed ved at røre på forskellige materialer og konsistenser og have øget deres ordforråd.  

  

E: Evaluering  

For at kunne nå barnegruppens forskellige udviklingstrin besluttede vi at lave forskellige aktiviteter, hvor der var mulighed for at være på forskellige niveauer og sige fra, i tilfælde af at barnet fandt det ubehageligt. Hertil kan vi se at opnåede at lavede positive oplevelser og erfaringer for børnene. F.eks. da mellemgruppen en formiddag skulle være kreative med vandfarver, tog børnene selv initiativ til at lave håndaftrykker uden voksenhjælp. 

Vi har også observeret, at, især de største, børnene oftere har givet hinanden krammer og generelt været mere i berøring med hinanden.   

bottom of page