top of page

Selvhjulpenhed

 

Sammenhæng:

Vi vil gerne støtte vores børn i at kunne klare de generelle hverdagssituationer så vidt muligt selv, så derfor har vi valgt at have fokus på at styrke børnene i deres selvhjulpenhed. Vi arbejder med en børnegruppe hvor det er vigtigt at børnene har lyst til at udfordre dem selv gennem deres omgivelser og daglige gøremål. Personalegruppen har stor fokus på dette punkt, da det er med til at styrke børnenes selvtillid og alsidig udvikling. Alderen på børnene er fra 10 måneder til 3 år, og derfor har vi fokus på at arbejde udviklingstøttende med det enkelte barn og ramme det på dets eget niveau. Vi vil som udgangspunkt  altid tænke på at arbejde ud fra nuzo, så vi ikke går for hurtigt frem, samt sørge for at inddrage forældrene med de nuværende tiltag vi sætter i gang med deres barn.

 

Mål:

  • Give dem kompetencerne til selv at trække i alm tøj, såvel som alt slags udetøj og sko. Derudover skal de selv kunne tage bleen ned når de skal på potten.

  •  Vi vil lære dem hvordan man bruger en gaffel eller ske, når vi får varm mad en gang om ugen, samt hvordan man holder på et glas og spiser en skive rugbrød.

  •  vi vil have fokus på at lære vores børnegruppe hvordan, man kommer omkring i naturen på alle årstider. Det kan være svært at gå i sne, våde blade eller højt græs, og det er nogle udfordringer vi vil have fokus på at lære dem.

  •  Vi vil skabe en kultur i institutionen, hvor alle børn hjælper med at rydde op på stuerne når vi går fra dem, så børnene får medejerskab for institutionen og legetøjet de leger med.

 

Tegn:

Når vores børnegruppe begynder selv at skulle tage tøj på efter at have været på potten, inde og sove, eller skal ud på legepladsen, støtter vi dem så meget vi kan ved at være omkring dem så vi kan guide. Vi tager et stykke tøj af gangen, så barnet ikke mister modet, men kan holde fokus på det der er lige foran. Når barnet begynder og få sans for, hvordan det skal gøres begynder vi kun og lægge tøjet klar til dem på gulvet, og så taget de det selv på. Vi holder stadig øje med dem imens de gør dette, men vores rolle er skiftet fra at få foran og vise vejen for barnet, til at gå bagved og observere barnets handlinger. Derudover vil vi sørge for at inddrage forældrene så vidt muligt i processen så vi har en fælles tilgang til barnets udvikling. 

Når vi skal lære dem hvordan man holder på en ske eller gaffel, vil vi igen være forgangspersonen der viser barnet hvordan vi selv holder på sådanne redskaber. Til at starte med vil vi hjælpe barnet med at få maden op på gaflen, og styre hånden op til munden for barnet. Når børnene selv kan finde ud af at styre gaflen begynder vi igen og holde os i baggrunden og observere barnet, så vi har mulighed for at kunne træde til hvis det bliver nødvendigt.

Vi vil så vidt muligt lære vores børnegruppe hvordan man kommer omkring i naturen, under alle årstiderne. Dette holder vi fokus på, ved at ugentlige ture ud af huset, eller på legepladsen, lige meget årstiden. Vil vi sørge for at finde et passende terræn for vores børnegruppe, og så lade dem bevæge sig rundt i dette. Ofte får vi opgivende børn, der sætter sig, eller falder og har svært ved at komme op igen. Der sørger vi igen for at være klar til at hjælpe barnet op igen med egen kraft og vores guidning så barnet selv lære hvordan det skal komme videre.

Derudover vil vi sørge for at lære børnene og tage medejerskab for institutionen og legetøjet i dem. Børnene vil blive bedt om at hjælpe med at

rydde op når vi forlader stuen. Igen går vi forrest som forgangspersonerne der guiderne børnene og viser dem hvor tingene skal stå.

 

Tiltag:

For at børnegruppen når vores mål om de selv kan tage tøj på, kræver det at vi træner med dem ved hver given situation hvor det er muligt. Vi skal hele tiden sørge for at udfordre dem på deres nuværende niveau. Derudover skal vi sørge for, at inddrage forældrene så de også støtter op omkring deres barns udvikling i hjemmet.

Dette er igen gældende på vores målsætning for at børnegruppen selv skal kunne spise. Vi skal sørge for at være til stede hele tiden, og støtte dem så vidt muligt det kan lade sig gøre i de daglige spisesituationer, så vi rammer deres aktuelle udviklingsniveau.

For at børnene kan lære at bevæge sig omkring i naturen kræver det selvfølgelig helt automatisk at vi bevæger os ud i naturen. Vi befinder os dagligt på legepladsen hvor der kan være rigeligt med udfordringer for børnegruppen, men vi skal begynde og komme mere ud af huset, så også de helt store børn kan blive udfordret tilstrækkeligt på dette punkt.

For at børnegruppen kan få medejerskab for institutionen, og legetøjet, skal vi sørge for at fortælle dem de skal passe på dette. Derudover skal vi sørge for at inddrage dem i den daglige oprydningen så de også forstår det er en vigtig del af dagligdagen.

Evaluering:

Vores børnegruppe når hovedsageligt altid og lære hvordan man tager tøjet af og på kroppen, inden de stopper nede ved os og skal starte i børnehave. Vi samarbejder tæt sammen med forældrene om dette punkt og vi kan mærke på vores børn, at det har den ønskede virkning på dem. Vi har også børn der allerede kan tage tøj af og på lang tiden inden de skal stoppe i børnehuset. Disse børn sørger vi for at rose og give positiv kontakt når de hele tiden føler deres selvtillid og selvværd vokser. 

Vores børnegruppe lærer i en forholdsvis tidlig alder, selv at spise hele rugbrødsmadder, og hvordan man skal bruge en gaffel eller en ske til varm mad. Vi kan godt mærke på børnegruppen at vi stimulere dem og opfordre dem til at lære det så hurtigt det kan lade sig gøre. Det gør vores arbejde nemmere, samt giver børnene nogle vigtige kompetencer. Dette mål arbejder vi med ved hver måltid, så børnene hele tiden bliver stimuleret til selv at kunne.

Vi har nogle dygtigt motoriske børn, når vi er ude i naturen. De kan selv finde ud af at komme omkring, samt at komme op igen hvis de falder. Vi befinder os dagligt på legepladsen med børnegruppen, hvor der kan være rigeligt med udfordringer, men vi skal blive bedre til at komme ud af huset, hvor de kan blive udfordret i naturområder de ikke har kendskab til, til dagligt.

Når vi rydder op på stuerne, beder vi altid vores børn om at hjælpe med dette. Det resultere i, at børnegruppen er bevidst om, at vi passer på legetøjet, og hvor det skal stå når vi rydder op. Vores børn rydder op efter dem selv når de går hjem, uden forældrenes hjælp og ofte uden vi skal bede dem om det. Vi kan godt mærke på vores  børnegruppe, de ved hvad der skal ske når vi beder dem om at rydde op, og alle børn hjælper til.

bottom of page