top of page

turdag

 

 

Sammenhæng:

Vi har valgt at arbejde med læreplanstemaet turdag. Dette har vi gjort fordi vi syntes det er vigtigt at komme ud i naturen for at mærke vind og vejr, samt hvordan man bevæger sig når man befinder sig i trafikken. Vores målgruppe er alle børnene i institutionen. De børn der er i alderen 1½ år gamle, og og frem til børnehavestart, får lov til selv at gå for at få erfaringen med at gå på en linje, holde hinanden i hånden, følges i samlet flok og generelt at bevæge sig i trafikken. De resterende børn er  for små til at gå, så derfor bliver de kørt i barnevogn, til vi kommer frem til vores destination. Vi sørger altid for at have et godt overblik over børnegruppen, og holde de børn der har brug for en ekstra hånd, tæt på os så vi kan assistere hvis det bliver nødvendigt.

 

Mål:

  • Give børnegruppen et bedre kendskab til naturen, årstiderne og naturfænomenerne vi støder på uden en gåtur.

  • Vi vil lærer børnegruppen om trafikreglerne, og instruere dem i hvordan man bevæger sig i trafikken.

  • Vi vil udvikle deres motoriske færdigheder, da det kan være en udfordring for mange børn at gå på tur. Derudover vil vi også udvikle dem med turens destinationsmål, hvor de får lov til at bruge deres krop på en fysisk måde.

  • Vi vil også udvikle deres personlige og sociale færdigheder da vi snakker med børnene individuelt og som en gruppe om oplevelserne.

 

Tegn:

Vi skal bemærke om børnene bemærker naturen og årstidernes skiften. Om de kan mærke på deres krop at temperaturen falder, om de kan se at bladende falder af træerne. Derudover skal vi ligge mærke til, om de bemærker at der begynder og falde sne udenfor og om de ser at det regner og det blæser.

Derudover skal vi ligge mærke til om børnene begynder om kunne genkende trafikreglerne når de bevæger sig ud i trafikken. Vi skal se om de forstår og stoppe op når vi kommer til en vej vi skal over, og vi skal ligge mærke til om de kigger sig for til begge sider, som vi viser og instruere dem i at gøre.

Derudover skal vi være opmærksomme på om de kan finde ud af at gå på række, holde fast i vores snor og følge tempoet der bliver sat. De børn der ikke kan følge med skal vi være ekstra opmærksomme på, og få hen til os, så vi kan hjælpe dem og støtte dem når det bliver svært så det ikke føles som et nederlag. Når vi kommer frem  til vores bestemmelsessted skal vi sørge for at udfordre børnene motorisk, og vi skal være opmærksomme på, om vi har børn der ikke kan bevæge sig, eller på anden måde er inaktive.

Vi skal sørge for at i talesætte de ting vi ser, og fortælle børnene om naturen og dens årlige gang. Derudover skal vi sørge for at være lyttende, og tage børnenes egne betragtninger og iagttagelser til os og spørge ind til dem når de ytre sig. Det gælder om at få en samtale i gang der går begge veje og ikke kun fra personalet til børnene.

 

 

Tiltag:

For at nå vores mål om at gøre børnene bedre til at iagttage og befinde sig i naturen er vi vigtigt at vi er opmærksomme på, at i talesætte det for børnene, så de bemærker forandringerne vi ser ved årstidernes skiften. Børnene skal have lov til at komme ud og mærke bladene der falder af træerne, stikke gummistøvlerne ned i en vandpyt, og lave en snemand eller en snebold. Alt sammen noget der er vigtigt for et barns naturforståelse da børn har et stort behov for at mærke tingene med egen krop.

Når vi bevæger os i trafikken skal vi sørge for at være rollemodellerne der viser børnene, hvor man skal gå. Vi skal ikke bevæge os rundt ude på vejen, men i stedet holdet os på fortorvet. Hvis der ikke er noget fortorv skal i holde os i siden af vejen og i talesætte dette så børnene bemærker hvor på vejen man skal gå. Det er vigtigt at vi fortæller børnene hvordan man skal krydse en vej, og i hvilken retning man skal kigge for at komme over på den anden side, og fortælle dem hvorfor det er vigtigt.

Når vi er på tur får børnene lov til at gå på en lige linje hvor de holder fast i vores snor. Vi skal være opmærksomme på at holde de mindre børn, og de svagt gående, tættere på os så vi kan hjælpe dem. Vi sørger for at børnene har rig bevægelsesmuligheder ved de steder vi tager hen. Hver anden onsdag går vi op i hallen, hvor vi lader børnene løbe, lege kaste gribe, kravle og hoppe. Alt sammen noget som er med til at udvikle dem motorisk. Andre gange går vi i skoven hvor vi lader børnene kravle på bakker, løbe og ned af dem så de bliver udfordret bedst muligt. Derudover går vi også længere ture hvor børnene for lov til at blive lidt trætte i benene. Dette er med til at styrke deres motorik, og fremme deres bevægelsesglæde. Vi befinder os altid inden for barnets nærmeste udviklingszone. De børn der af gode grunde finder turen for hård eller svær, sørger vi for at støtte og være omkring så vi kan opmuntre dem til at gå sammen med os andre, eller forsøge de motoriske udfordringer vi stiller dem på vores bestemmelsessted.

Vi sørger altid for at tale med vores børn og få en dialog i gang sammen med dem. Dette gør vi for at styrke deres sprog og udvide deres sproglige formuleringer. De ting børnene betragter og fortæller om, skal vi sørge for at lytte til, og spørge indtil for at udvikle deres sproglige forståelse, og helt generelle udtalelse.

 

 

Evaluering:

Natur og naturforståelsen som en helhed, burde vi have brugt mere energi og forklaring omkring for børnene når vi har været ude og gå eller en tur i skoven. Vi har snakket med børnene om de ting vi ser og finder i naturen, men selve det og gå dybt ind i snakken med børnene om naturfænomenerne vi ser skulle vi have haft mere fokus på. Vi har ikke kunnet måle nogen synlig forandring på børnegruppen i forhold til deres naturforståelse. Dette er noget vi vil have ekstra fokus på når vi engang starter turdagen op igen.

Vi har kunnet mærke tydeligt på børnene, at de har fået en bedre trafikforståelse, og hvordan man skal bevæge sig i trafikken. Vores børn stopper helt af sig selv når vi kommer til en vejoverskæring, og vi skal bare spørge dem hvad man skal, og så kigger de til begge sidder. De er blevet super gode til at holde sig i den ene side af vejen, eller inde på fortorvet når vi har været på gåtur.

Vores børnegruppe, er gode til at gå på tur. De børn der til at starte med, havde svært ved at følge med tempoet har vænnet sig til det, og kan sagtens følge med. De mindre børn vi har med på gåtur vi har et ekstra øje på, er alle sammen utroligt hurtige til at falde ind i rutinen og reglerne for hvordan vi går på tur. Det er givet dem et bedre grundlag for at bevæge sig i i naturen. Vi kan også se på de børn der har haft svært ved det motoriske på vores destinationssted, at de er blevet bedre til at bevæge sig, om det så er oppe i hallen, eller om det er i skoven.

Selve det sproglige, som nævnt ovenfor, skulle vi have haft mere fokus på i forhold til naturen og forståelsen af dette. Det er noget vi vil have fokus på fremadrettet. Vores kommunikation i forhold til børnegruppen omkring trafikreglerne har til gengæld vores upåklagelige. Børnene har fået en god grundforståelse for hvad det vil sige at være i trafikken og de er gode til at sætte ord på dette.

bottom of page